Grytprov

Först börjar man träna i provgrytet och därefter genomför man grytanlagsprov, apporteringsprov eller karaktärsprov. Därefter är det dags att jaga in hunden och sedan genomförs grytjaktprov.

 

Provtider

Anlagsprov: Grytanlagsprov anordnas vid fasta provtillfällen som du hittar i provkalendern.

Apporteringsprov: Anordnas vid behov i samband med anlagsprov. Kontrollera medlokalklubben. 

Nya provavgifter från 2017-03-19

Apporteringsprov: 200 kr

Anlagsprov: 350 kr

 

Provkalender 2017