Hem

Svenska Grythundklubben 2018

Helgen 24,25/3 2018 höll Svenska Grythundklubben lokalklubbskonferens samt ordinarie fullmäktigemöte. Vi Svenska grythundklubben styrelse vill tacka alla deltagare framförallt de som besökte lokalklubbskonferensen.

Vi vill också tacka för förtroendet att få arbeta ytterligare ett år tillsammans. Vi i styrelsen uppfattar att ett mycket jobbigt år nu lagts till handlingarna. Vi är stärkta av den tid som varit och går in i nästa år med ny positiv energi, inget ont som inte har något gott med sig. Vi kunde under lördagen presentera SGK värdegrund som vi uppfattar som tydlig i sin enkelhet där vi använt oss av ledorden ,öppenhet, respekt och ansvar = ÖRA. som en av deltagarna sa, ett öra inåt och utåt. Denna fastställdes på fullmäktigemötet med kommentaren från auditoriet - ” sunt förnuft”!

Styrelsen formar nu en arbetsgrupp med två nya förtroendevalda i lokalklubbarna, för att utveckla och attrahera fler att bli medlemmar och stanna kvar som medlemmar hos oss. Vi är den specialklubb som bryter trenden inom SKK och ökar i medlemsantal. Det finns många dugliga medlemmar och funktionärer som sätter jakttradition och jaktetik i centrum, vi fick beröm av riksjaktvårdkonsulent Daniel Ligne’ vid Svenska Jägareförbundet när ordförande med SKK JHK Johan Sonesson och Daniel besökte vår landsbygdsminister i januari. ”Grytverksamheten har städat rejält sensate åren och blivit riktigt duktiga på etik”. Jag tycker alla förtroendevalda och medlemmar ska sträcka på sig. Vi vet att det finns undantag, men generellt är det bra, och vi i styrelsen är mycket nöjda och stolta.

Vi delade ut tre förtjänsttecken i silver till Claes Magnusson, Ronny Svensson och Patrik Badh alla VGGK.

Sedan fattade fullmäktige beslut att tilldela Håkan Löfström, UGK OCH Peter Vikström ÖNGK Hedersmedlemsskap i klubben. SGK gratulerar dessa två och är tacksamma för den gärning de gjort i klubbens verksamhet. Stort Tack! Vi kommer porträttera dom i samband med att vi delar ut diplom med bevis om upphöjelsen till Hedersmedlem.

Slutligen väl mött under nästa verksamhetsår vi hjälps åt.

//

Styrelsen SGK, genom Jan Johansson