Hem

Jakthunddagarna Östermalma

OM KvallJakthunddagarna har gått av stapeln hos Svenska Jägareförbundet i SKK JHK och SVJF regi. Under fredagen och lördagen har vi träffats alla specialklubbar inom jakthundvärlden. Mycket intressanta och givande diskussioner har förts och vi står alla inför olika utmaningar, jag kan konstatera att vårt arbete med värdegrunden och att vi fastställde den på fullmäktige i år är en bra grund inför kommande utmaningar.

Lördagens genomgångar och arbete var särskilt givande och fick mig känna stor stolthet som ordförande i vår klubb. Vi är bra och tänker helt rätt det har vi gjort under lång tid. 

Grytverksamheten och grytjakten har långa anor i vårt land, om än i vår klubb endast har funnits sedan 1952 har verksamheten funnit i Sverige sedan 1715. Det fanns en lantgreve av Hessel-Kassel i Sverige, Fredrik av Hessen, en änkeman som gifte sig med Sveriges tronarvinge, Ulrika Elenora syster, till Karl XII (som ju avled 1718 på Fredrikshald). Han kom att bli en av de mest anonyma regenterna då Ulrika Elenora den yngre abdikerade 1720 till förmån för sin make. Fredrik I introducerade grytjakten i Sverige.

Under lördagen höll riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné en föredragning om utmaningarna som kommer och pekade då på historien som ni ser har vi åtminstone 300-åriga anor med grytjakten. Det är också med stolthet vi kunde konstatera att den kommer fortsätta vara en del av vårt kulturarv. Han redovisade både utmaningar och genomförda aktiviteter.

Fritt recenserat - ihågkommet av en glad och stolt ordförande sa han följande:
Ni andra hundklubbar måste rusta er för att er verksamhet kommer bli utsatt för krav på förbud. Ni har en förebild i Svenska Grythundklubben som under lång tid jobbat målmedvetet och professionellt med att bevara grytverksamheten i provgryten. Dom har gjort det väldigt bra och ni bör ta hjälp av dom.

Jag känner att vi i klubben under många år har jobbat med dessa frågor. Tack alla som varit inblandade och förstått allvaret. Vi är en bra klubb vi har haft en långsiktig strategi och visat att frihet under ansvar fungerar!

Vi kan inte luta oss tillbaka, utan går nu vidare till nästa nivå. Vi ska vara adaptiva och fortsätta utvecklingen. 

Tack alla funktionärer i SGK styrelser, lokalklubbar som är verksamma och som varit verksamma under lång tid.

Vi har gjort det väldigt bra, ni alla medlemmar, funktionärer - jag blev i grunden från botten av mitt eget hjärta - själaglad och riktigt riktigt stolt över det beröm vi fick som kollektiv av Svenska Jägareförbundet. Men vi har inte varit ensamma, ett stort tack till Svenska Terrierklubben för ett bra samarbete, med hopp om fortsatt bra samarbete.

Jan Johansson