Hem

Valberedningens förslag

Valberedningen bestående av Susanne Servin, Urban Söderlund och Annica Andersson (smk) förslår stämman följande huvudstyrelse och revisorer för 2011.

Ordförande till 2012  Fredrik Nilsson 
Ledamot till 2012      Berit Burmeister-Lindgren 
Ledamot till 2013      Monica Stafberg 
Ledamot till 2013      Urban Söderlund 
Ledamot fyllnads-
vald till 2012            Johan Axelsson 
Suppleant (1:e) 2012 Jan Johansson 
Suppleant (2:a) 2012 William Nottberg 

Revisorer (alla till 2012): 
Revisor Tommy Jönsson 
Revisor Sören Sellén 
Revisorsuppleant: Ulf Sterner 
Revisorsuppleant: Jenni Broms