Hem

Fullmäktigemöte och ordförandekonferens 2010

Årsmöteshelgen hölls även i år på Svenska Jägareförbundets anläggning på Öster Malma. Protokoll ifrån helgen kommer att skickas ut till lokalklubbarn så fort de är justerade och påskrivna. Styrelsen ser i stort ut som föregående år med undantag av ett par nyval till poster av adjungerande funktion. Mer info om helgen kommer att publiceras här.