Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Grävlingen

Vi skiljer på två typer av grythundar; rävsprängaren är hundar för jakt på räv och är de vanligaste hundarna, samt förliggare, vilka är hundar för jakt efter grävling.

 

https://sverigepiller.com/kop-orlistat/

De olika typerna har helt olika arbetssätt och fordrar därför olika former av träning och prov. I regel har jägaren skaffat en hund för antingen räv eller grävling. Visar träningen att den skulle fungera betydligt bättre för det andra viltslaget får man tänka om.

 

I ett grytprov används grävling som prov- och träningsdjur oavsett om det är frågan om sprängare eller förliggare. De provgrävlingar som används är speciellt tränade för sin uppgift och vet hur de ska sätta sig i respekt hos hundarna.

 

Grävlingen måste vara uppfödd i hägn. Ju tamare den är desto bättre fungerar den.