DGK: Hägnet i Mora godkänt

På bilden syns när länsveterinären Cecilia Fröberg och Håkan är med på besiktningen av vårt grävlinghägn utanför Mora som nu är godkänt för att tas i bruk. Efter ett stort arbete av ett fåtal av klubbens medlemmar som gjort ett fantastiskt jobb för att få hägnet färdigt.

Foto: Per Andersson