Ungdomsläger 2007

DGK:s Per Andersson och Sophie Eneqvist visade grytjakt på Jägarförbundets ungdomsläger i Omberg, Östergötland, 11-12/8 -07. De visade hur praktisk grytjakt går till för 17 ungdomar som tyckte grytjakt var jättekul!

Praktisk grytjakt


Kursdeltagarna