Arbetsdag och extra grytträning söndagen 1 augusti

Arbetsdag vid grävlingarns hägn
Alla hjärtligt välkomna! För att planera lunch m.m så hör av till Mikael Ivarsson om ni kommer, 070-429 37 54. 

Extra insatt grytträning 
Anmälan görs till Mikael Ivarsson 070-429 37 54