JGK: Träning 16/5

 

Jämtlands Grythundklubb börjar sin träningsverksamhet i konstgrytet onsdagen den 16/5 kl. 19.30.

Kostnad per hund och tillfälle: medlem 30:- samt icke-medlem 60:-. Kontant betalning på plats.
För medlemmar finns möjlighet att köpa träningskort à 250:-. Detta gäller för ägarens samtliga hundar samt vid klubbens alla träningar på skinn.
Avgiften för träningskort insättes på pg 36 39 09-3. Glöm inte att ange betalarens namn!

För ytterligare info – ring Uffe 0640-16981 , Lotta 070-5266532 eller Ingrid 070-571 58 98 .

Välkomna!