JGK: Om vårt årsmöte 2013

JGK ÅRSMÖTE 2013

JGK genomförde lördagen den 2 februari 2013 sitt årsmöte. Efter sedvanliga formaliteter med presentation av verksamhet och ekonomi och beviljad ansvarsfrihet för styrelsen valdes styrelse för kommande verksamhetsår - en påtagligt föryngrad styrelse med många entusiastiska unga jägare!

Den antagna verksamhetsplanen för 2013 innehåller flera utmaningar. Framför allt att skapa bättre möjligheter att avlägga jaktprov inom egna klubbområdet. Viljan finns. Nu gäller det bara att skapa möjligheterna!

/ordf

JGK styrelsen 2013:

Ordförande:                       Ingrid Borg

Sekreterare:                       Dennis Damm

Kassör:                              Anneli Persson

Övriga ledamöter:               Ann-Louise Larsson, Björn Göransson

Styrelsesuppleanter:           Östen Eriksson, Filip Olsson, Niklas Viklund

Revisor:                            Lillemor Svensdotter

Revisorsuppleant:              Åsa Thunberg