SKGK: Läger

Välkommen till Fredskogs Grytjakthelg
– en sammankomst för alla jagande gryt- och vildsvinshundar!

Skånes Grythundklubb hälsar er välkomna till lägerhelg den 29 oktober – 31 oktober 2010. Lägret syftar primärt till att utbilda och utveckla jaktekipage inom ämnesområdena grytjakt och vildsvinjakt. Deltagande ekipage kommer under helgen ges möjlighet att:
• Träna/utvärdera sin hund på vildsvin.
• Träna/anlagstesta sin hund i provgryt (möjlighet till grytanlagsprov).
• Jaga i naturgryt (injagning eller grytjaktprov).

För att kunna upprätthålla en så hög kvalité som möjligt är antalet platser begränsade. Vi kan ta emot många fler men vill att varje ekipage skall ges möjlighet att få ut maximalt utav helgens aktiviteter. Att samtliga ekipage åker hem nöjda ser vi som en självklar målsättning men vi vill också att varje ekipage ska få kunskap, insikt och förståelse för verksamheten och vikten av jaktinriktad kvalitativ utvärdering av hundarna. Vi har många syften och målsättningar att leva upp till men det är också vår starka övertygelse att det är genom dessa som vi når resultat; dvs. att föra fram skickliga och lämpliga ekipage ut i våra marker.

Preliminärt program
Fredag 29/10-10:
Samtliga 08.30.09.00 Introduktion
Grupp 1: 09,00-13,00 Grytträning i provgryt.
Grupp 2: 09.00-16.00 Grytjakt (prov & injagning)
Grupp 3: 09,00-16,00 Vildsvinsträning/test av hundar.
13.00-14.00 Lunch
Lunch serveras under dagen (fältmässigt)
14,00-17,00 GA-prov
18.00-19.30 Middag.

Lördag 30/10-10 
07,00-07,45 Frukost
08,00-17,00 Grytjakt (prov & injagning)
18,00- Middag
Lunch serveras under dagen (fältmässigt)

Söndag 31/10-10 
08,00- Frukost
09.00 => GA-prov

Att tänka på:
- Hundarna sover i ett rum i en annan byggnad och förvaras i bur, hundägare har med sig bur.
- Ta med sängkläder
- Parkera inte bilarna på gräsmattorna
- Meddela om er hund skall jakttränas eller gå jaktprov!
- Ta med ett gott humör!

Kostnad: 1400kr.

Har ni frågor så kontaktar ni Per-Ola eller Susanne! 

Väl mött,

Skånes GK