Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

UGK: Prov på Öster Malma 27/8

UGK ga-prov 170827 s
Grytanlagsprov med domare Carl Söderberg, kommissarie Helena Schnackenburg och provledare Emil Ahlén.


Fem hundar vars arbete fick domarens ömdöme kvalitet 1 och är redo för skogen. Frv Anna-Karin Jiderlund startade borderterriern Tekla, Anne-Charlotte Steen med parsontiken Disa, Elke Lindeman med bordertiken Trazy, Anja Svensson med borderhanen Pekka, Emil Ahlén, Helena Schnackenburg, domare Calle Söderberg och Marcus Nandorf som startade tysk jaktterriern Ernst.

Grattis till alla inblandade!!!

UGK - 170827
Provets kommissarie Helena med domare Carl Söderberg.

UGK  ÖM 170827
Nöjda hundförare och funktionärer samt domarens taxvalpar.

Foto Frida Bäck, Anja Svensson och Jonne Ahlén

UGK: Träning Öster Malma 6/9

ÖM

De två sista onsdagsträningarna 30/8 och 6/9 kl 18.30. Tränare: Emil Ahlén, Björn Alkesjö och Tobias Josefsson.
OBS möjlighet till apporteringsträning onsdagen den 30/8.

Anmäl till träning >>

UPPLANDS GK
Plusgiro: 776 66-6
Swish: 123-11 48 626 

Medtag kvitto alt swishkvittens. Märk betalningen "ÖM + datum +hundens stamtavlenamn + ägarnamn"
 
Vid frågor maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt sms/ring Annica 073-8314490.

Kommande grytanlagsprov 9/9 i SöTKs regi, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

UGK: GA-prov 11 juni och 16 juli


Mika Helkiö m Kaxa, domare Jan Johansson och Peter Sandberg med Atos
på Öster Malma 16/7.

Upplands Grythundklubb arrangerade grytanlagsprov i Almunge den 11 juni med Emil Ahlén som domare, provledare Jan Johansson och kommissarie Sara Olsson, numera Ahlén.
Tre hundar tilldelades kvalitet 1:
Bordirus Little Moonshine, borderterrier, ägare Anna Qvarfort
Radagast Grima. parson russell terrier, ägare Barbro Burmeister
Wille Braveheart's Paul Walker, jrtc/tavlic, ägare Maria Larsson

Den 16 juli hölls grytanlagsprov på Öster Malma med Jan Johansson som domare, provledare Tobias Josefsson och kommissarie Anja Svensson och av de hundar som startade tilldelades följande kval 1: 
Sagimus Dån, borderterrier, ägare Peter Sandberg
Viltskräckens KÅ Kaxa, tyskterrier, ägare Mika Helkiö

Gratulationer till alla!

UGK: Rapport årsmötet 2015

Åm 2016 Linda o Anja med tårta 500

Upplands Grythundklubb hade kallat till årsmöte den 7 februari i Knutmassomuséet i Gimo. Linda och Karl-Erik Westerberg hade ordnat med god förtäring och därtill en iögonfallande tårta till kaffet. Men först den formella årsmötesordningen. Till mötesordförande valdes Annica Andersson och mötets nedtecknare var Anja Svensson. I den avgående ordförandens frånvaro föredrog kassören Karl-Erik Westerberg det gångna årets verksamhet med uppgradering av grävlingshägnets inredning, många träningar på Öster Malma, 30-talet grytanlagsprov på Öster Malma och Skogstibble, 40-talet viltspårprov, deltagande med monter och mobila grytet på Almungehägnens invigning och det grytet lånades senare av Tysk Jaktterrierklubb till deras sommarträff i Kil och man uppgraderade i det sammanhanget grytet till ett fullödigt godkänt provgryt. En ny viltspårdomare Anna Wilsson examinerades av vår nestor Jan Domarhed och ny gryttränare är Björn Alkesjö efter aspirant för domare Carl Söderberg. 
Revisor Annika Rönnings föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 och så skedde.
I planen för 2016 ligger oförminskad verksamhet på Öster Malma, prov i Skogstibble, viltspårsverksamheten fortgår och UGK avser deltaga på Tullgarnsmässan. Det planeras för en ny grytanläggning i Almunge i samarbete med Roslagens Jakt & Vilt. 
Vid valen återinstallerades Jan Johansson som ordförande efter ett års paus. Mångårige engagerade valberedaren Niklas Carlberg ersattes av Susanne Sundkvist som sammankallande. Valberedningens Pelle Wallner efterträddes på två år av Helena Schnackenburg. Annica Andersson har ett kvar som valberedare. Ny revisorssuppleant Tommy Torstenson efter avgående Lisa-Marie Ekbom. 
Vid konstituerande mötet var det få funktioner som bytte innehavare, men Jan Johansson överlämnade arrangerandet av jakter för medlemmarna till Anna Wilsson emedan han kvarstår som jaktprovssamordnare. Han blev också sammankallande i driftsrådet för den planerade grytverksamheten för Almunge.   

Så var det dags för frosseri - kaffe och en väldigt svartvit tårta väntade. Ett nytt verksamhetsår 2016 var därmed inlett.
Åm 2016 tårta rs 

UGK: Sista träning på Öster Malma 21/9

Nästa och sista träningen

Måndagen den 21 september kl ca 18.00 (OBS: dag och tid)
.
Tränare: Emil Ahlén och Björn Alkesjö
Träningsanmälan till Annica tel 073-831 44 90 sönd 20/9 kl 18.00-19.00 via sms. Hundar som ska gå provet den 27e har företräde och vi har max 10 hundar.  
(Taxklubbens medlemmar bokar in sig via Charlotte Lorichs tel 0702-833818)

Kommande grytanlagsprov 
Skogstibble 20/9 Domare Pär Löfström
Öster Malma 27/9 Domare 

Till provanmälan>>

OBS: Hundar som har avlagt godkänt/kvalitet 1 på anlagsprov är klara i provgrytet och är inte välkomna att träna. Som alltid gäller: Inga lösa hundar på Öster Malma, oavsett ålder. Inga åskådarhundar framme vid grytet. 

Träningsavgift 100 kr för medlemmar. Nya medlemskap (250kr) som betalas på plats ger gratis första träning.

Frågor till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 


Driftsråd för Öster Malma 2015

 

Emil Ahlén, Anja Svensson, Charlotte Lorichs, Annika Rönnings och Annica Andersson (sammankallande)