Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Nordiska prov

 

De olika provtyperna skiljer sig något mellan de olika nordiska länderna. Här redovisas de olika provtyperna för grythundar i Norden. 

Provdjuret Det är bara Sverige som använder grävling. Övriga länder har räv. 

Provgryt
Sverige, Norge och Danmark har i princip lika konstruktion och utförande på provgryten. Mindre skillnader finns dock. Finland har ett helt annat system än de övriga länderna. 

Antal starter
I Sverige och Finland får man bara starta tills man är grytchampion. I Danmark får man starta (tävla) obegränsat antal gånger. I Norge får man max starta på 6 prov eller tills dess championat erhålls.

Skillnader Danmark
I Danmark finns ett galler av trä mellan hunden och räven. Danskarna har inga nålsögon i sitt gryt så ganska stora hundar klarar av att komma in i gryt. Man mäter bröstomfånget på alla hundar som startar på grytprov och måttet noteras i provprotokollet och i deras tidning, Terrier Posten. 

Skillnader Norge
I Norge finns ett galler av järn eller trä mellan hunden och räven. Norrmännen har en sandvall i ettans gång och en vattengrav. Bedömningen är i princip lika. 

Provgryt i Finland
I Finland har de ett gångsystem som börjar med ett nålsöga (13 cm hög 18 cm bred och 60 cm lång) som hunden först måste passera. När hunden har passerat nålsögat sätter man ner en platta bakom hunden. Hunden och räven är nu instängda i grytet. Hunden söker sig fram till räven som sitter instängd i mittenkitteln och börjar skälla. Domaren öppnar så att räven kan springa iväg i grytgången och när räven har flyttat sig öppnar han även för hunden. Hunden följer efter räven och domaren bedömer sedan hundens mod och uthållighet när den attackerar räven.

Bild på finskt provgryt