Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Anmälan till jaktprov

 

Administrationen runt ett grytjaktprov är som följer:

 

- Anmäl in din hund via vår webbanmälan för jaktprov>> så blir du kontaktad av lokalklubben alt. kontakta den klubb som du önskar starta hos via tel eller epost (se kontaktuppgifter under fliken Lokalklubbar). 

- Arrangerande klubb utser domare. Domare och hundägare bestämmer i samråd tid och plats för provet. 

- Hundägaren betalar snarast in startavgiften, 250 kr, på SGK:s plusgiro: 10 95 48-8

- Hundägaren ersätter domarens eventuella resekostnader med 18,50 kr/mil i samband med provet.

- Domaren skickar efter avslutat prov - senast inom en vecka - protokoll och provberättelse till SGK:s provsekreterare.

- Resultatet som rapporteras innefattar bedömning i en poängsatt del samt provberättelse grytjaktprov. OBS: Domaren föreslår en prissättning, men denna är inte klar förrän Kollegiet fastställt det. 

- SGK:s provsekreterare kontrollerar att provavgiften är betald och att provet är tekniskt korrekt innan det läggs upp i Kollegiets digitala kollegierum för läsning och fastställande av pris. Kollegiet sammanträder tre gånger under jaktsäsongen och efter deras möte publiceras resp jaktprovs prissättning på SGK:s hemsida samt i SKK/Hunddata. Poängsättning och provberättelse publiceras dessutom i årsboken Grythunden. 


Kollegiet

Kollegiet består av domare med god erfarenhet av grytjaktprov och hålls gemensamt för Svenska Grythundklubben, Svenska Terrierklubben och Svenska Taxklubben, med SGK:s representant som sammankallande. Kollegium hålls senast tre veckor efter provperiodens slut och inom en vecka efter denna sammankomst skall man ha överlämnat resultat till samtliga specialklubbars provansvariga. 

Provperioder:

Provtillfälle 1.  1 augusti - 31 oktober

Provtillfälle 2. 1 november - 31 januari

Provtillfälle 3. 1 februari - 31 mars.